Het is tijd

voor actie

aan de slag
met crisisbeheersing
en veiligheid

Kolkman crisismanagent

Vakbekwaam om tijdens incidenten adequaat te kunnen handelen

Ten eerste wat fijn dat je hier terecht bent gekomen! Dit betekent dat je op zoek bent naar kwalitatief hoogwaardige advisering en/ of trainingen. Daarvoor ben je aan het goede adres. Kolkman Crisismanagement verzorgt vakbekwaamheidsactiviteiten en geeft advies op het gebied van crisismanagement, bedrijfscontinuïteit en (openbare orde en) veiligheid. 

sinds
2005

Trainingen • Oefeningen • Advisering • Planvorming en tools • Evaluatie

Wij bieden je de juiste set tools voor jouw organisatie

Elke grote organisatie heeft een crisisteam. Dit crisisteam heeft twee taken tijdens een incident: het optimaal afhandelen van het incident en de bedrijfscontinuïteit garanderen. Om dit zo goed mogelijk te kunnen doen, is het noodzakelijk om een (vorm van een) crisisorganisatie in te richten. Deze crisisorganisatie dient ook onderhouden te worden. Kolkman Crisismanagement ondersteund je hierbij met activiteiten en geeft advies en verzorgd trainingen op het gebied van crisismanagement en bedrijfscontinuïteit.

Ook voor advisering op het gebied van openbare orde en veiligheid is Kolkman Crisismanagement hét adres. Door jarenlange ervaring in het werkveld heeft Kolkman Crisismanagement ook ervaring in het domein van wijkveiligheid, jeugd, high impact crimes en ondermijning. 

Didactiek • Welke doelen ik nastreef /mijn aanpak • Hoe leert men? • Activerend trainen

Hoe gaan wij te werk?

We streven er naar om de didactiek aan te passen op de doelgroep. Uiteindelijk zal een groep medewerkers van de buitendienst onderwijs anders ervaren, dan een raad van bestuur van een zorginstelling. Daarom is het belangrijk om de leerbehoefte en achtergrond van deelnemers op te halen. Op basis van die informatie bepalen we hoe de trainingen opgebouwd moet worden en welke methodieken en werkvormen we gaan gebruiken. Daarnaast maken wij graag gebruik van activerend trainen. Dit is een manier van trainen waarbij de deelnemers zo actief mogelijk leerstof verwerven en verwerken.