Het is tijd

VOOR KENNIS EN KUNDE

elke organisatie om bij te laten dragen aan een veilige leefomgeving

Joyce ook op freelance basis beschikbaar

Practice what you preach!

Sinds 1 mei 2022 is Joyce ook op freelance basis beschikbaar. Ze kan ingezet worden als adviseur Crisisbeheersing, adviseur openbare orde en veiligheid zowel op beleidsmatig, strategisch en operationeel vlak.  ‘Practice what you preach’ is niet voor niets Joyce haar motto!

Interesse? Stuur haar vooral een berichtje!

Kennis en kunde

Ze heeft veel kennis en kunde die ze kan inzetten in elke organisatie om bij te dragen aan een veilige leefomgeving. Deze kennis heeft ze opgedaan bij verschillende opdrachtgevers waaronder gemeenten en veiligheidsregio’s. Deze freelance werkzaamheden combineert ze het haar advies- en trainingsbureau.

beleidstukken

De afgelopen jaren heeft Joyce zich gespecialiseerd als duizendpoot. Zo heeft ze verschillende beleidsstukken en plannen opgesteld, zoals het integrale veiligheidsbeleid, drugsbeleid, prostitutiebeleid en wijkveiligheidsplannen. Ook heeft ze verschillende plannen van aanpak geschreven over buurtpreventie, HIC acties, de jaarwisseling en wijkverbeteringen.

politiek-bestuurlijke antenne

Haar politiek-bestuurlijke antenne is flink ontwikkeld. Ze heeft gewerkt in een gemeente met 22.000 inwoners en een gemeente met 65.000 inwoners. Samenwerken met bestuur en politieke partijen is haar dan ook niet vreemd. Het laveren tussen deze partijen en een gezamenlijk doel stellen is het mooiste wat er is. De afgelopen jaren heeft ze hier veel ervaring mee opgebouwd in de discussie rondom het (landelijke) vuurwerkverbod, onveilige situaties (door geweld) in wijken en de toenemende aandacht voor verwarde personen in wijken. In samenwerking met politieke partijen, bestuur, externe partners wordt naar oplossingen gezocht die in alle opzichten passen bij de probleemstelling, de doelgroep en de effecten van de oplossing.

crisisbeheersing

Ze houdt van plannen en organiseren, van snelle resultaten krijgt ze veel energie, pragmatisch te werk gaan is één van haar kernkwaliteiten. Ze werkt daarbij graag samen met anderen, maar alleen besluiten nemen en prioriteiten bepalen ligt ook helemaal in haar straatje.

Ze heeft zowel gewerkt binnen het domein van openbare orde en veiligheid als ook binnen het domein van crisisbeheersing. Binnen crisisbeheersing is ze goed in de onderwerpen vakbekwaamheid, operationele voorbereiding en multidisciplinaire samenwerking met de hulpdiensten.