Het is tijd voor

vakbekwaamheid
van het team

Hands on!

Succesvolle organisatie van het crisisteam

Wat bieden we je aan?

Crises komen gelukkig niet vaak voor. Maar als het gebeurt, wil je als organisatie goed voorbereid zijn. Dit doe je door planvorming, procedures en tools op te stellen en die via een vakbekwaamheidstraject aan te bieden aan je organisatie. Wanneer men vakbekwaam is, dien je dit jaarlijks te onderhouden. Net als bijvoorbeeld BHV, EHBO en het organiseren van ontruimingsoefeningen. Klinkt logisch, toch? Voor dit gehele traject staat Kolkman Crisismanagement tot je beschikking om te helpen. 

Trainingen • Oefeningen • Advisering • Planvorming en tools • Evaluatie

Wij bieden je de juiste set tools voor jouw crisisorganisatie!

(online) Trainingen

Trainen van de crisisorganisatie is ontzettend belangrijk. Tijdens de trainingen staat de leerbehoefte van de deelnemers centraal. Omdat de trainingen zo interactief mogelijk zijn, is het leerrendement hoog. De didactiek en interactie worden aangepast op de doelgroep, de leerbehoefte en de te behandelen thema’s.

We bieden voor verschillende teams en specifieke functies trainingen aan. Voorbeelden van teams en functies die worden getraind:

 • Centraal / lokaal crisisteam
 • Voorzitter crisisteam
 • Verslaglegger crisisteam
 • Liaison CoPI / crisiscoördinator

Voor de veiligheidsregio’s en gemeenten bestaat een wettelijke structuur. Deze structuur is benoemt in het besluit veiligheidsregio’s, team bevolkingszorg. Ook hiervoor verzorgt Kolkman Crisismanagement trainingen, bijvoorbeeld voor:

 • Team Bevolkingszorg/ gemeentelijk crisisteam
 • Voorzitter team Bevolkingszorg/ voorzitter crisisteam
 • Verslaglegger team Bevolkingszorg/ beleidsteam
 • Hoofden/ managers
 • Coördinatoren/ teamleiders
 • Teams/ afdelingen 

Oefeningen

Oefeningen volgen na de trainingen. Als de theorie goed tussen de oren zit, is het belangrijk om dit om te zetten naar praktijkervaring. De oefendoelen zijn daarbij de rode draad. De oefendoelen moeten haalbaar en toetsbaar zijn. Nadat de oefendoelen zijn bepaald, wordt een realistisch scenario opgesteld, eventueel met tegenspel. Tijdens de oefening kan ervoor worden gekozen om de deelnemers te begeleiden of alleen waar te nemen. Oefeningen worden altijd op maat gemaakt met de behoefte van de opdrachtgever in het achterhoofd. Als de opdrachtgever wilt dat we hem ontzorgen kunnen we het gehele traject uitvoeren.

Adviseren

Bij het opzetten of verder ontwikkelen van de crisisorganisatie kunnen we adviseren over de inrichting van de teams, de verschillende sleutelfunctionarissen en het vakbekwaamheidtraject. Tijdens adviestrajecten wordt vooral pragmatisch gekeken naar problematieken en wordt meegedacht in kansen en oplossingen.

Planvorming
& Tools

Planvorming is belangrijk. Voor, tijdens en na incidenten kan worden teruggevallen op datgene wat van te voren is bedacht. Planvorming is bij voorkeur praktisch en toepasbaar en wordt aangepast als dit nodig is, bijvoorbeeld na een oefening of incident. Daarnaast streeft Kolkman Crisismanagement naar het ontwikkelen van tools. Deze tools worden tijdens trainingen samen met de deelnemers opgesteld, zodat de tool(s) bij de doelgroep en organisatie passen. Tools moeten tijdens incidenten een bruikbaar handvat zijn om op terug te vallen. Kolkman Crisismanagement helpt bij het ontwikkelen van planvorming en de tools, onmisbaar voor organisatie van het crisisteam!

We werken binnen verschillende branches. Onze klantenkring bestaat onder andere uit:

 • Veiligheidsregio’s
 • Gemeenten
 • Woningcorporaties
 • Zorginstellingen
 • Onderwijsinstellingen 
 • Energieleveranciers

Evaluatie na incidenten

Wanneer een incident heeft plaatsgevonden, is het aan te raden om de evaluatie niet zelf op te pakken. Groot voordeel aan het uitbesteden van de evaluatie is de ‘frisse blik’ en de onpartijdigheid van een externe partij. De evaluatie kan op meerdere manieren worden uitgevoerd.

Bijvoorbeeld door het organiseren van een leerarena. De leerarena is bedoeld voor medewerkers die het incident hebben meegemaakt, maar ook voor medewerkers die niet betrokken waren. Door te luisteren en vragen te stellen wordt kennis gedeeld. Deze manier is laagdrempelig, zonder oordeel met een groot leerrendement. Dit is een idee van Brandweer Nederland. Ze hebben deze methode inmiddels meerdere keer succesvol toegepast na grote incidenten.

Daarnaast is het opstellen van een evaluatierapportage ook een mogelijkheid. Het houden van interviews en documentonderzoek zijn onderdeel van het evaluatietraject. Voorafgaand aan de evaluatie wordt bepaald welke vragen moeten worden beantwoord.