Het is tijd

voor investeren

in
crisismanagement en veiligheid

crisismanagement en veiligheid

Kolkman Crisismanagement

Kolkman Crisismanagement is een jong en dynamisch bedrijf. We willen organisaties faciliteren om tijdens veiligheidsissues en incidenten adequaat te kunnen handelen. Dit doen we door trainingen te verzorgen, oefeningen en evaluaties te begeleiden en advies te geven, onder andere over planvorming. 

Joyce Kolkman

Omdat Joyce al jaren training geeft, kan ze de didactiek daardoor mooi combineren met inhoudelijke kennis. Haar doel is om praktische kennis en tools aan te reiken. De deelnemer of doelgroep staat centraal en daar wordt de trainingsmethodiek op aangepast. 

“Joyce is zelf werkzaam in het werkveld en heeft daardoor een sterke verbinding met de inhoud.”

 

Joyce is sinds 2005 actief binnen de wereld van crisisbeheersing en openbare orde en veiligheid. In eerste instantie bij de brandweer, daarna doorgestroomd naar de Inspectie Veiligheid en Justitie. Vervolgens is ze werkzaam geweest als adviseur veiligheid voor de burgemeester van een West-Brabantse gemeente. Daarna is ze vijf jaar werkzaam geweest voor een trainingsbureau, waar ze de liefde voor het trainen heeft ontdekt. De afgelopen jaren heeft ze bij een middelgrote gemeente gewerkt als adviseur fysieke veiligheid en veiligheidsmarinier. Sinds 1 mei 2022 werkt ze volledig zelfstandig en is ze ook op freelance basis in te huren als adviseur crisisbeheersing of adviseur veiligheid.