Het is tijd

voor
lesplannen op maat

De Leerbehoefte van de deelnemers staat centraal

Het lesplan wordt na overleg opgestelD

Ik streef er naar om de didactiek aan te passen op de doelgroep.

Een groep medewerkers van de buitendienst van een gemeente ervaren onderwijs anders dan een raad van toezicht van een zorginstelling. Daarom vind ik het belangrijk om de leerbehoefte en achtergrond van deelnemers op te halen. Op basis van die informatie bepaal ik hoe ik de training opbouw en welke methodieken en werkvormen ik ga gebruiken. 

didaktiek • Doelen • Leren • trainen

Welke doelen ik nastreef en mijn aanpak?

  • De leerbehoefte van de deelnemers staat centraal. 
  • Het lesplan wordt na overleg opgesteld en is altijd op maat. 
  • De producten die tijdens de training worden bedacht, krijgt de klant achteraf opgeleverd. 
  • Op maat gesneden casuïstiek.
  • Good practices en voorbeelden uit het werkveld.
  • Altijd een trainersevaluatie met aandachtspunten voor een vervolgtraject op het gebied van vakbekwaamheid.

Hoe leert men?

Leren is een proces dat nooit stopt, hoe jong of oud je ook bent en welk beroep je ook uitvoert. Van elke ervaring kan geleerd worden. 

Als trainer werk ik met het principe welke Kolb heeft opgesteld. Kolb onderscheidt vier fasen/activiteiten in het leerproces:

  • Concreet ervaren (voelen)
  • Waarnemen en overdenken (kijken)
  • Abstracte begripsvorming (denken)
  • Actief experimenteren (doen)

Kolb geeft als advies mee om alle vier de fases van het leerproces te verwerken in trainingen. Dit wordt ook wel activerend trainen genoemd. 

Activerend trainen

Activerend trainen is een manier van trainen waarbij de deelnemers zo actief mogelijk leerstof verwerven en verwerken. De deelnemers zijn dus zelf aan het werk, en de trainer faciliteert dit. De deelnemers kunnen op allerlei manieren geactiveerd worden.

Activerende werkvormen leiden meestal tot een hoger leerresultaat dan een presentatie. De deelnemers onthouden de leerstof beter, en zijn beter in staat om de leerstof toe te passen. Deelnemers vinden het meestal leuker om actief aan de slag te gaan dan uren te luisteren. 

Wanneer je de leerstof door de deelnemers zelf laat ervaren, ontdekken of creëren, zijn ze meer geneigd dit te accepteren dan wanneer alles door jou wordt verteld en het daarmee abstract en afstandelijk blijft. Activerende werkvormen leveren vaak directe feedback op van deelnemers. Op die manier weet de trainer waar nog wat extra hulp geboden kan worden.